Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAC “Kurzeme”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 144

45 908

80 109

5 230

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

35 764

34 201

-74 879

-5 230

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

352,6

74,5

-93,5

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

45 908

80 109

34 201

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

45 908

80 109

34 201

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu

45 908

-

-45 908

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem”Nr.LLI-336 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu

-

80 109

80 109