Apakšprogrammas mērķis:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 250

59 995

45 908

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

55 745

43

-45 908

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

1 311,6

43

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

59 995

45 908

-14 087

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

59 995

45 908

-14 087

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, tai skaitā samazināti izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā 2018.gadā (59 995 euro) un palielināti izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā 2019.gadā (45 908 euro)

59 995

45 908

-14 087