Apakšprogrammas mērķis:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

59 995

45 908

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

-

59 995

-14 087

-45 908

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

-

×

-23,5

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

59 995

59 995

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

59 995

59 995

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu

-

59 995

59 995