Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārrobežu sadarbības projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAC “Kurzeme”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 964

80 109

34 253

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 145

-45 856

-34 235

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

167,4

-57,2

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

80 109

34 253

-45 856

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

80 109

34 253

-45 856

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336 ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

80 109

34 253

-45 856