Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanu, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • atmaksu veikšana par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 264 391

2179 760

44 843

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

915 369

-2134 917

-44 843

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

72,4

-97,9

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 179 760

44 843

-2134 917

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 179 760

44 843

-2134 917

Veiktās atmaksas valsts budžetā par īstenotajiem ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektiem.

2 179 760

44 843

2134 917