Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • atmaksu veikšana par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

63 784

2 179 760

44 843

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

63 784

2 115 976

-2 134 917

-44 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

3 317,4

-97,9

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 784

2 179 760

2 115 976

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 784

2 179 760

2 115 976

Veiktās atmaksas valsts budžetā par īstenotajiem ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektiem.

63 784

2 179 760

2 115 976