Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • atmaksu veikšana par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

63 784

451 314

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

63 784

387 530

-451 314

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

607,6

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

63 784

63 784

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

63 784

63 784

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

-

63 784

63 784