Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

560 449

1265 320

387 721

7592

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

704 871

-877 599

-380 129

-7592

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

125,8

-69,4

-98,0

-100

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1265 320

387 721

-877 599

 

Ilgtermiņa saistības

1265 320

387 721

-877 599

Palielināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

57 343

130 797

73 454

Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

179 140

-

-179 140

Samazināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

280 930

-

-280 930

Samazināti izdevumi projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

113 612

-

-113 612

Samazināti izdevumi projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

129 441

-

-129 441

Samazināti izdevumi projekta “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

7815

-

-7815

Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

165 861

90 273

-75 588

Samazināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

105 964

11 303

-94 661

Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

193 654

80 755

-112 899

Palielināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

31560

 

74 593

 

43 033