Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

1 011 359

1 265 320

265 888

7592

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 011 359

253 961

-999 432

-258 296

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

25,1

-79,0

-97,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 011 359

1 265 320

253 961

 

Ilgtermiņa saistības

1 011 359

1 265 320

253 961

Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

143 331

57 343

-85 988

Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

430 713

179 140

-251 573

Palielināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

230 954

280 930

49 976

Palielināti izdevumi pasākuma “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

17 752

113 612

95 860

Palielināti izdevumi pasākuma “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

46 824

129 441

82 617

Samazināti izdevumi pasākuma “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

141 785

7815

-133 970

Palielināti izdevumi pasākuma “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

165 861

165 861

Palielināti izdevumi pasākuma “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

105 964

105 964

Palielināti izdevumi pasākuma “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

193 654

193 654

Palielināti izdevumi pasākuma “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

31 560

 

31 560