Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu  projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 277 492

1 149 448

745 367

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 277 492

-128 044

-404 081

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-10,0

-35,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 277 492

1 277 492

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 277 492

1 277 492

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības  programmu  21 projektam piešķirto finansējumu

-

1 277 492

1 277 492