Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

422 844

387 721

277 571

469 137

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-35 123

-110 150

191 566

-469 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,3

-28,4

69,0

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

387 721

277 571

-110 150

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

387 721

277 571

-110 150

Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

130 797

-

-130 797

Izdevumu izmaiņas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

90 273

5 760

-84 513

Izdevumu izmaiņas projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

11 303

53 184

41 881

Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

80 755

-

-80 755

Samazināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

74 593

 

-

-74 593

Palielināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

149 945

149 945

Palielināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

68 682

68 682