Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

464 313

277 571

486 773

4 705

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-186 742

209 202

-482 068

-4 705

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40,2

75,4

-99,0

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

277 571

486 773

209 202

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

277 571

486 773

209 202

Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

5 760

-

-5 760

Samazināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

68 682

-

-68 682

Izdevumu izmaiņas projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

53 184

73 935

20 751

Izdevumu izmaiņas projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

149 945

269 950

120 005

Palielināti izdevumi projekta “Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

67 328

67 328

Palielināti izdevumi projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

75 560

75 560