Darbības mērķis:
izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

14 125 365

15 183 999

38 203 502

40 761 730

19 414 849

-

-

-

-

-

43.00.00  Satversmes aizsardzība

14 074 395

15 180 113

38 199 616

40 761 730

19 414 849

-

-

-

-

-

99.00.00  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

48 993

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 977

3 886

3 886

-

-

-

-

-

-

-