Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

70.06.00. Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar Eiropas Savienības Padomes darba grupām:
    • Strukturālu pasākumu darba grupa;
    • Apvienoto Nāciju Organizāciju darba grupa (CONUN);
    • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa;
    • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

903

5 551

5 551

5 551

5 551

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 648

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

514,7

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 551

5 551

-

 

Ilgtermiņa saistības

5 551

5 551

-

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

5 551

5 551

-