Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas pārstāvju (Ministru prezidenta un amatpersonu) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Ministru prezidenta un atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

15 789

63 021

63 021

63 021

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47 232

-

-

-63 021

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

299,1

-

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 021

63 021

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

63 021

63 021

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

63 021

63 021

-