Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” ietvaros pilnveidot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānismu.

Galvenās aktivitātes:

  1. piespiedu izraidīšanas novērotāju un Valsts robežsardzes amatpersonu zināšanu stiprināšana par aktuālākajiem cilvēktiesību standartiem ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā;
  2. cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā;
  3. nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procesā;
  4. Tiesībsarga biroja datu bāzes pilnveidošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesībsarga birojs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pilnveidots ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānisms

Izstrādāti mācību materiāli

-

-

3

-

-

Apmācīti atbildīgo institūciju darbinieki

-

-

200

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

44 677

3 591

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

44 677

-41 086

-3 591

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100

-92,0

-100

Atlīdzība, euro

×

×

36 697

3 591

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

44 677

44 677

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

44 677

44 677

Palielināts finansējums Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” īstenošanai

-

44 677

44 677