Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

73 023

98 255

110 190

110 190

110 190

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 232

11 935

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,6

12,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

98 255

110 190

11 935

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

98 255

110 190

11 935

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

98 255

110 190

11 935