Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Prokuratūras pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes Krimināltiesiskās sadarbības darba grupu sēdēs Briselē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

16 653

16 653

16 653

16 653

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 653

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 653

16 653

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16 653

16 653

-

Transferts no Ārlietu ministrijas, lai nodrošinātu Prokuratūras darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu 

16 653

16 653

-