Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 758

98 255

98 255

98 255

98 255

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 497

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

97,5

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

98 255

98 255

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

98 255

98 255

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

98 255

98 255

-