Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

362 424

199 041

176 884

176 884

176 884

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-163 383

-22 157

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-45,1

-11,1

-

-

Atlīdzība, euro

85 959

54 095

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 387,8

1 502,6

1 421,3

1 421,3

1 421,3