Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

663 065

197 765

176 884

145 520

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-465 300

-20 881

-31 364

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-70,2

-10,6

-17,7

-

Atlīdzība, euro

151 935

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 928,8

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

10 500

-

-

-

-