Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu , kas radušies Latvijas pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs, kompensāciju ministrijām un citām valsts iestādēm.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt ceļa izdevumu kompensāciju Latvijas pārstāvjiem, kuri dodas uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

789 676

1171 346

959 527

959 527

959 527

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

381 670

-211 819

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,3

-18,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 171 346

959 527

-211 819

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 171 346

959 527

-211 819

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 171 346

959 527

-211 819