70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014 – 2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  3. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana

Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)

5

-

-

-

-

Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)

5

5

-

-

-

Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana

Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)

27

-

-

-

-

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)

27

26

25

-

-

Pārbaudes vizītes (skaits)

18

16

8

-

-

 Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana

Projektu elektroniskās vadības sistēmas moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)

1

1

1

-

-

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

638 413

530 640

525 655

-

-

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas perioda pabeigšana 

Programmas noslēguma dokumentācija (skaits)

-

-

-

1

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 446 358

8 150 568

7 379 302

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 295 790

-771 266

-7 379 302

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,7

-9,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro

105 560

108 814

144 721

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,8

4,5

3,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 270

1 974

3 089

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 042

2 218

14 983

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 150 568

7 379 302

771 266

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 150 568

7 379 302

771 266

Izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai

8 150 568

7 379 302

771 266