Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitāte:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

72579

110190

110190

110190

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37611

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,8

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

110190

110190

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

110190

110190

-

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

110190

110190

-