Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2 161 827

1 511 527

1 723 354

337 932

58 408

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-650 300

211 827

-1 385 422

-279 524

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-30,1

14,0

-80,4

-82,7

Atlīdzība, euro

330 796

333 672

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 496

1 919

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

246 889

287 626

-

-

-

 

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013).

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

242 392

225 000

482 984

35 362

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17 392

257 984

-447 622

-35 362

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,2

114,7

-92,7

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

225 000

482 984

257 984

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

225 000

482 984

257 984

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Latvijas eIDAS CEF projekts” ietvaros veiktajiem izdevumiem

225 000

-

-225 000

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Eiropas elektroniskais rēķins (e-Invoices CEF Project)” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

112 500

112 500

Atmaksas valsts budžetā par projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

137 830

137 830

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi “Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide” (CITADEL)” ietvaros veiktajiem izdevumiem.

-

92 188

92 188

.Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

140 466

140 466