Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00. Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un sadarbību ar Eiropas Savienības Padomes darba grupām:
    • Strukturālu pasākumu darba grupa;
    • Apvienoto Nāciju Organizāciju darba grupa (CONUN);
    • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa;
    • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

827

5 551

5 551

5 551

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 724

-

-

-5 551

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

571,2

-

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 551

5 551

-

 

Ilgtermiņa saistības

5 551

5 551

-

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

5 551

5 551

-