Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

  • Nodrošināt Prokuratūras pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes Krimināltiesiskās sadarbības darba grupu sēdēs Briselē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

16 653

2 776

2 776

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 653

-13 877

-

-2776

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100

-83,3

-

-100

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 653

2776

-13 877

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

16 653

2776

-13 877

Transferta no Ārlietu ministrijas izmaiņas, lai nodrošinātu Prokuratūras darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu

16 653

2776

-13 877