Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizāciju LIFE programmas ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta LIFE12NAT/LV/000509 – īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži” ietvaros veiktajiem uzturēšanas izdevumiem. 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam
 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

153 798

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

153 798

-153 798

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

153 798

153 798

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

153 798

153 798

Izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijas 2013.gada 6.septembrī apstiprinātais Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekta Nr.LIFE12NAT/LV/000509 „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros

-

153 798

153 798