Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam” īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam” īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veiktas atmaksas

Projekti (skaits)

2

2

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 138 548

2 369 467

75 210

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 230 919

-2 294 257

-75 210

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

108,1

-96,82

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 369 467

75 210

-2 294 257

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 369 467

75 210

-2 294 257

Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta „Atklāts projektu konkurss/ierobežota atlase (daudzgadu programma 2007.–2013. gadam)” īstenošanai

2 134 308

75 210

-2 059 098

Samazināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Tehniskā palīdzība (daudzgadu programma 2007.–2013.gadam)” īstenošanai

235 159

-

-235 159