Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013).

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

127 328

70 195

225 000

189 393

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57 133

154 805

-35 607

-189 393

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44,9

220,5

-15,8

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

70 195

225 000

154 805

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

70 195

225 000

154 805

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros veiktajiem izdevumiem

35 362

-

-35 362

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem

34 833

-

-34 833

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Latvijas eIDAS CEF projekts" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

225 000

225 000