Apakšprogrammas mērķis:

  • atmaksas valsts pamatbudžetā par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizāciju LIFE programmas projekta ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta LIFE12NAT/LV/000509 – Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži” veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

153 798

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

 

-

-

-153 798

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

 

-

-

-100,0