Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 158 098

5 471 019

32 284

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 312 921

-5 438 735

-32 284

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

153,5

-99,4

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 471 019

32 284

-5 438 735

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 471 019

32 284

-5 438 735

Samazināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu veikšanai

5 471 019

-

-5 471 019

Palielināti izdevumi projekta “Kopēju vadlīniju izstrāde visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienotas prasības personu apliecinošo dokumentu izgatavošanā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

32 284

32 284