Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus iestādēm, kuras ikdienā ir iesaistītas nacionālajā krāpšanas apkarošanas tīklā.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt starptautisku konferenču organizēšanu un pieredzes apmaiņas vizītes Eiropas Savienības dalībvalstīs.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

66 479

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

66 479

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

4 331

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu, euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

66 479

66 479

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

66 479

66 479

AFCOS tīklā iesaistīto iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai izveidotu un identificētu stratēģiskus kontroles mehānismus cīņai ar krāpšanu un korupciju

-

66 479

66 479