Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

Programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:

 1. Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
 2. Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
 3. Salmonella spp. kontroles programma;
 4. Putnu gripas uzraudzības programma;
 5. Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
 6. Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
 7. Bišu veselības uzraudzības programma;
 8. Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
 9. Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
 10. Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
 11. Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
 12. Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
 13. Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
 14. Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.

 

Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā

Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu

1,28

1,28

1,28

1,28

-

Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi

6,6

6,63

6,03

6,4

-

Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri

0,0

0,18

0,18

0,18

-

Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai

Laboratorisko izmeklējumu skaits

57 508

80 000

75 000

75 000

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 109 460

6 318 993

6 318 993

5 142 167

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 209 533

0

-1 176 826

-5 142 167

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,7

0,0

-18,6

-100,0

Atlīdzība1euro

1 283 409

1 492 075

1 492 075

399 923

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

20

20

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

×

×

×

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

141 943

172 445

135 589

135 589

-

1 Izdevumu kodā atlīdzība tiek plānots finansējums gan amata vietām, gan piemaksām darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 318 993

6 318 993

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 318 993

6 318 993

-

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.:

4 897 002

4 897 002

-

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

1 228 199

1 228 199

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

230 416

230 416

-

Putnu gripas uzraudzība

1 017

1 017

-

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

49 936

49 936

-

Bišu veselības uzraudzība

47 927

47 927

-

Salmonella spp. kontroles programma

431

431

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

7 264

7 264

-

Brucelozes profilakses un apkarošanas programma

14 499

14 499

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

1 879 361

1 879 361

-

Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā

600 000

600 000

-

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

825 147

825 147

-

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

12 805

12 805

-

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.:

1 421 991

1 421 991

-

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

162 187

162 187

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

127 520

127 520

-

Putnu gripas uzraudzība

31 877

31 877

-

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

227 426

227 426

-

Infekciozā katarālā drudža uzraudzība

30 567

30 567

-

Bišu veselības uzraudzība

134 149

134 149

-

Salmonella spp. kontroles programma

36 719

36 719

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

6 272

6 272

-

Brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 898

15 898

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

337 740

337 740

-

Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi

4 065

4 065

-

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

280 379

280 379

-

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

27 192

27 192

-