Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju tiesā, palielināt tiesas darba caurspīdīgumu un vairot sabiedrības uzticēšanos tiesas darbam.

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmas efektivitātes garants Eiropas Savienībā” realizācijas koordinēšana starp Lietuvas Augstāko tiesu, Ungārijas Augstāko tiesu, Spānijas Augstāko tiesu, Antverpenes Universitāti un Ļubļanas Universitāti. Izpildītāji – Augstākās tiesas Administrācija.
  2. dalība projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmas efektivitātes garants Eiropas Savienībā” – projekta ietvaros tiek veikta analīze četrās darba jomās: zinātniski analītisko nodaļu darbība; tiesas darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanas termiņus; komunikācijas ar sabiedrību; Tieslietu padomju darbība. Izpildītāji – Augstākās tiesas Administrācija un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

66 431

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

66 431

-66 431

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

4 177

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

66 431

66 431

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

66 431

66 431

Eiropas Komisijas programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmas efektivitātes garants Eiropas Savienībā” īstenošana

-

66 431

66 431