Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, praktiķu un plašākas publikas vajadzībām par aktuālajām tēmām migrācijas un patvēruma jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

329 039

275 261

316 994

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-53 778

41 733

-316 994

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,3

15,2

-100,0

0

Atlīdzība, euro

105 791

101 562

102 766

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

16931

19921

16971

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3609

 

5 938

6109

-

-

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzības aprēķins veikts neiekļaujot piemaksas par papildus darbu, kas tiek maksātas pieaicinātiem ekspertiem par atbilžu sniegšanu uz ad-hoc jautājumiem

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

275 261

316 994

41 733

 

Ilgtermiņa saistības

275 261

316 994

41 733

Palielināti izdevumi pasākuma “Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana” īstenošanai

275 261

316 994

41 733