Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestāžu institūciju vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

255 452

255 735

275 261

275 195

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

283

19 526

-66

-275 195

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

7,6

0

-100,0

Atlīdzība, euro

101 410

101 562

101 562

101 562

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1984

1992

1992

1992

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6201

 

5 938

5 938

5 938

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

255 735

275 261

19 526

 

Ilgtermiņa saistības

255 735

275 261

19 526

Palielināti izdevumi pasākuma “Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana” īstenošanai

255 735

275 261

19 526