Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestāžu institūciju vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

209 833

228 838

255 735

255 735

255 735

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 005

26 897

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,1

11,8

-

-

Atlīdzība, euro

87 331

87 545

101 562

101 562

101 562

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1773

1631

1 641

1 641

1 641

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 215

3 708

5 938

5 938

5 938

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

228 838

255 735

26 897

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

228 838

255 735

26 897

Palielināti izdevumi projekta “Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana” īstenošanai

228 838

255 735

26 897