Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestāžu institūciju vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

163 121

228 838

228 838

228 838

228 838

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65 717

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

82 948

87 545

87 545

87 545

87 545

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1553

1474

1631

1631

1631

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3938

5265

3708

3708

3708

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

228 838

228 838

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

228 838

228 838

-

Eiropas migrācijas tīkla uzturēšana, tajā skaitā atlīdzība 87 545 euro

228 838

228 838

-