Apakšprogrammas mērķis:

sagatavot nepieciešamo informāciju ES un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, praktiķu un plašākas publikas vajadzībām par aktuālajām tēmām migrācijas un patvēruma jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

288 597

316 994

292 500

292 500

292 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 397

-24 494

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,8

-7,7

-

-

Atlīdzība, euro

101 562

102 766

102 025

102 025

102 025

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

16551

16971

16881

16881

16881

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 390

 

6 109

4 388

4 388

4 388

Piezīmes.
1Vidējā atlīdzībā amata vietai nav iekļautas piemaksas par atbilžu uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā, līdz ar to aprēķinā iekļauti atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 79 458 euro, plānotie izdevumi 2020. gadā – 81 442 euro, 2021. gadā – 81 024 euro, 2022. gadā – 81 024 euro, 2023. gadā – 81 024 euro.  

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

316 994

292 500

-24 494

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

316 994

292 500

-24 494

Samazināti izdevumi pasākuma “Eiropas migrācijas tīkls” īstenošanai

316 994

292 500

-24 494