Apakšprogrammas mērķis:

sagatavot nepieciešamo informāciju ES un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, praktiķu un plašākas publikas vajadzībām par aktuālajām tēmām migrācijas un patvēruma jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

218 356

292 500

292 500

292 500

292 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

74 144

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

97 355

102 025

102 025

102 025

102 025

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

16241

18551

18551

18551

18551

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 646

 

4 370

12 977

12 977

12 977

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav iekļautas piemaksas par atbilžu uz ad-hoc jautājumu sagatavošanu angļu valodā, līdz ar to aprēķinā iekļauta atlīdzības izdevumu izpilde 2020. gadā – 77 952 euro, 2021. gadā – 89 048 euro, 2022. gadā – 89 048 euro, 2023. gadā – 89 048 euro, 2024. gadā – 89 048 euro.