Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. Programma "Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi":
  • Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
  • Putnu gripas uzraudzības programma;
  • Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
  • Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
  • Bišu veselības uzraudzības programma;
  • Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
  • Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
  • Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
  • Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
  • Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
  • Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
  • Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.

Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.

Apakšprogrammas izpildītāji: PVD, ZM (transferts BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti pasākumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai1

Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu

0,96

1,16

1,16

1,16

1,16

Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi

5,31

6,03

6,05

6,05

6,05

Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri

0,0

0,02

0,02

0,02

0,02

Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai1

Laboratorisko izmeklējumu skaits

69 513

67 000

-

-

-

Laboratorisko izmeklējumu un saistīto darbību skaits2

×

×

65 000

65 000

65 000

Piezīmes.

1Darbības rezultatīvā rādītāja formulējumi grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem un normatīvajos aktos lietotajai terminoloģijai;

2Rezultatīvā rādītāja formulējums papildināts, lai precīzāk paskaidrotu veiktās darbības – finansējuma ietvaros veic ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī citas ar izmeklējumiem saistītas darbības, piemēram, paraugu nosūtīšana uz ārvalstu laboratorijām, materiālu iegāde paraugu noņemšanai, dzīvnieku līķu sekcija un iznīcināšana u.c.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5282 403

27361 859

6576 962

6284 346

3650 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22079 456

-20784 897

-292 616

-2633 460

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

418,0

-76,0

-4,4

-41,9

Atlīdzība, euro

1510 185

1997 773

1997 773

1705 157

1693 339

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

20

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

7 058

7 908

7 907

6 688

6 649

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

70 271

99 936

100 054

100 054

97 572

Piezīmes.

1Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

27361 859

6576 962

-20784 897

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

27361 859

6576 962

-20784 897

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkaro&scaron"border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:9px; vertical-align:top; width:85px">

4 613 102

4863 102

250 000

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

850 041

850 041

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

230 847

230 847

-

Putnu gripas uzraudzība

302 613

302 613

-

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

94 806

94 806

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

7 264

7 264

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 913

15 913

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

2 851 721

2851 721

-

Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā

200 000

450 000

250 000

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

47 092

47 092

-

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

12 805

12 805

-

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkaro&scaron"border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; height:9px; vertical-align:top; width:85px">

1 713 860

1713 860

-

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

183 335

183 335

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

164 239

164 239

-

Putnu gripas uzraudzība

38 462

38 462

-

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

240 532

240 532

-

Infekciozā katarālā drudža uzraudzība

20 600

20 600

-

Bišu veselības uzraudzība

9 541

9 541

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

6 272

6 272

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 898

15 898

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

799 165

799 165

-

Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi

4 065

4 065

-

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

202 847

202 847

-

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

28 904

28 904

-

Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai - ZM (finansējums ZMNĪ un transferts Satiksmes ministrija)

17730 519

-

-17730 519

Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma (ZMCA un ALTUM)

3304 378

-

-3304 378