Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

Programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:

 1. Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
 2. Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
 3. Salmonella spp. kontroles programma;
 4. Putnu gripas uzraudzības programma;
 5. Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
 6. Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
 7. Bišu veselības uzraudzības programma;
 8. Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
 9. Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
 10. Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
 11. Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
 12. Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
 13. Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
 14. Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.

 

Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilaksē un apkarošanā

Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu

1,28

1,28

0,96

0,96

0,96

Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi

3,38

6,03

5,93

5,93

5,93

Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri

0,0

0,18

0,18

0,18

0,18

Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai

Laboratorisko izmeklējumu skaits

64 007

75 000

67 000

67 000

67 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 086 994

6 318 993

6 435 790

6 435 790

3 814 117

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-768 001

116 797

-

-2 621 673

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,8

1,8

-

-40,7

Atlīdzība, euro

1 111 654

1 492 075

2 072 059

2 072 059

871 032

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

20

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

5 004

5 652

8 151

8 180

3 435

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

90 878

135 589

115 903

115 903

46 534

Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 318 993

6 435 790

116 797

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 318 993

6 435 790

116 797

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.:

4 897 002

4 607 917

289 085

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

1 228 199

850 041

-378 158

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

230 416

230 847

431

Putnu gripas uzraudzība

1 017

302 613

301 596

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

49 936

94 806

44 870

Bišu veselības uzraudzība

47 927

-

-47 927

Salmonella spp. kontroles programma

431

-

-431

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

7 264

7 264

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

14 499

15 913

1 414

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

1 879 361

2 314 844

435 483

Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā

600 000

450 000

-150 000

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

825 147

328 784

-496 363

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

12 805

12 805

-

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.:

1 421 991

1 827 873

405 882

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

162 187

183 335

21 148

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

127 520

164 239

36 719

Putnu gripas uzraudzība

31 877

43 592

11 715

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

227 426

240 532

13 106

Infekciozā katarālā drudža uzraudzība

30 567

20 600

-9 967

Bišu veselības uzraudzība

134 149

9 541

-124 608

Salmonella spp. kontroles programma

36 719

-

-36 719

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

6 272

6 272

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 898

15 898

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

337 740

816 310

478 570

Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi

4 065

4 065

-

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

280 379

294 585

14 206

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

27 192

28 904

1 712