Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenā aktivitāte:

Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 738

4 996

4 996

4 996

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 258

-

-

-4 996

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

187,5

-

-

-100