Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā Eiropas Savienības Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

18 662

18 874

18 874

18 874

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

212

0

0

-18 874

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

0

0

-100