Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • Aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Aizsardzības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 653

4 934

4 996

4 996

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 719

62

-

-4 996

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57,7

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 934

4 996

62

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 934

4 996

62

Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai, lai nodrošinātu AiM darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām. Transferts no Ārlietu ministrijas

4 934

4 996

62