Apakšprogrammas mērķis:                                                                                                            

  • nodrošināt Ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

64 605

97 032

98 255

98 255

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 427

1 223

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50,2

1,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

97 032

98 255

1 223

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

97 032

98 255

1 223

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

97 032

98 255

1 223