Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ar Ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu Satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

70 042

78 119

76 050

76 050

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 077

-2 069

-

-76 050

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,5

-2,6

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 119

76 050

-2 069

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

78 119

76 050

-2 069

Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana

78 119

76 050

-2 069