Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību kultūras jomā Eiropas Savienības Padomes darba grupās un Padomes sanāksmēs.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Projektu īstenošana

Projekti (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada projekts

2019. gada projekts

Kopējie izdevumi, euro

21 494

18 639

18 874

18 874

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 855

235

-

-18 874

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,3

1,3

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 639

18 874

235

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 639

18 874

235

Izdevumi transfertam no Ārlietu ministrijas projekta „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošanai

18 639

18 874

-18 639