Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas pārstāvju (Pārresoru koordinācijas centra amatpersonu un darbinieku) ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, apmeklējot Eiropadomes sanāksmes un Eiropas Padomes darba grupas.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra atbildīgo amatpersonu dalību ES sanāksmēs un darba grupās un  sadarbību ar Eiropas Savienības Padomes darba grupām:
    • Strukturālu pasākumu darba grupa
    • Apvienoto Nāciju Organizāciju darba grupa (CONUN)
    • Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa
    • Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba grupa

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

5 613

5 613

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

5 613

-

-5 613

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 613

5 613

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

5 613

5 613

Projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

-

5 613

5 613